سرویس ریخته ای کد ۱۰۷۳

نوع جنس سرویس
روش ساخت ریخته ای
وزن 18.85 گرم
پهنا گردنی 8 میلی متر
نوع قفل گردنی طوطی
پهنا گوشواره 6 میلی متر
نوع قفل گوشواره گیره
پهنا دستبند 8 میلی متر
نوع قفل دستیند طوطی
رده بندی ظاهری لوکس
سرویس ریخته ای کد 1073
سرویس ریخته ای کد ۱۰۷۳

شناسه محصول: 1073 دسته: