سرویس ریخته ای کد ۱۰۷۴

نوع جنس سرویس
روش ساخت ریخته ای
وزن 21.48 گرم
پهنا گردنی 10 میلی متر
نوع قفل گردنی طوطی
پهنا گوشواره 7 میلی متر
نوع قفل گوشواره گیره
پهنا دستبند 13 میلی متر
نوع قفل دستیند طوطی
رده بندی ظاهری لوکس
سرویس ریخته ای کد 1074
سرویس ریخته ای کد ۱۰۷۴

شناسه محصول: 1074 دسته: