سرویس ریخته ای کد ۱۰۷۵

نوع جنس سرویس
روش ساخت ریخته ای
وزن 24.43 گرم
پهنا گردنی 13 میلی متر
نوع قفل گردنی طوطی
پهنا گوشواره 7 میلی متر
نوع قفل گوشواره گیره
پهنا دستبند 8 میلی متر
نوع قفل دستیند طوطی
رده بندی ظاهری لوکس
سرویس ریخته ای کد 1075
سرویس ریخته ای کد ۱۰۷۵

شناسه محصول: 1075 دسته: