سرویس ریخته ای کد ۱۱۴۱

نوع جنس سرویس
روش ساخت ریخته ای
وزن 6.4 گرم
پهنا گردنی 1 میلی متر
نوع قفل گردنی طوطی
پهنا گوشواره 1 میلی متر
نوع قفل گوشواره آویز
پهنا دستبند 1 میلی متر
نوع قفل دستیند طوطی
رده بندی ظاهری لوکس
سرویس ریخته ای کد 1141
سرویس ریخته ای کد ۱۱۴۱

شناسه محصول: 1141 دسته: