سرویس ریخته ای کد ۹۸۲

نوع جنس سرویس
روش ساخت ریخته ای
وزن 24.55 گرم
پهنا گردنی 15 میلی متر
نوع قفل گردنی طوطی
پهنا گوشواره 10 میلی متر
نوع قفل گوشواره آویز
پهنا دستبند 10 میلی متر
نوع قفل دستیند طوطی
رده بندی ظاهری لوکس
سرویس ریخته ای کد 982
سرویس ریخته ای کد ۹۸۲

شناسه محصول: 982 دسته: