سرویس ریخته ای کد ۹۸۳

نوع جنس سرویس
روش ساخت ریخته ای
وزن 19.23 گرم
پهنا گردنی 15 میلی متر
نوع قفل گردنی طوطی
پهنا گوشواره 5 میلی متر
نوع قفل گوشواره آویز
پهنا دستبند 15 میلی متر
نوع قفل دستیند طوطی
رده بندی ظاهری لوکس
سرویس ریخته ای کد 983
سرویس ریخته ای کد ۹۸۳

شناسه محصول: 983 دسته: