سرویس طلای طنابی کد ۳۵۱

نوع جنس سرویس
روش ساخت بافت (پروفیلی)
وزن 12 گرم
پهنا گردنی 5-10 میلی متر
نوع قفل گردنی طوطی
پهنا گوشواره 5-10 میلی متر
نوع قفل گوشواره آویز
پهنا دستبند 5-10 میلی متر
نوع قفل دستیند طوطی
رده بندی ظاهری زیبا
سرویس طلای طنابی کد ۳۵۱
سرویس طلای طنابی کد ۳۵۱

شناسه محصول: 351 دسته: